Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994
Opublikowano przez Paweł Brzeziński
Firma Broster Generalnym Wykonawcą dużej fermy drobiu dla firmy Tres Families sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Broster zostało wybrane Generalnym Wykonawcą nowej fermy drobiu dla inwestora prywatnego.

Inwestycja realizowana niedaleko Gostynina składać się będzie się z budowy 6 budynków inwentarskich o wymiarach 26.60m x 375.00m  przeznaczonych do chowu i hodowli brojlerów kurzych, 36 szt silosów na paszę po 20 ton, budynku biurowo-technicznego, budynku na odpady oraz infrastruktury towarzyszącej obejmującej drogi wewnętrzne, instalacje zewnętrzne kanalizacji technologicznej, sanitarnej, wodociągowej i przeciwpożarowej ze zbiornikiem przeciwpożarowym, gazowe ze zbiornikami podziemnymi na propan oraz energetycznej wraz ze stacją transformatorową .