Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994
Opublikowano przez Paweł Brzeziński
Wykonanie sieci podziemnych podczas rozbudowy ocynkowni Inter Metal sp. z o.o. w Inowrocławiu.

Nasz dział instalacyjny został wybrany wykonawcą sieci podziemnych podczas rozbudowy ocynkowni Inter Metal sp. z o.o. w Inowrocławiu.

W skład zleconych robót wchodzą:
– Rurociągi kanalizacji deszczowej i sanitarnej
– Rurociągi wody użytkowej, przeciwpożarowej i technologicznej
– Gazociąg
– Podziemne zbiorniki retencyjne
– Pompownia i separator substancji ropopochodnych
– Studnie oraz wpusty uliczne.