Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Wykonanie placu manewrowego oraz parkingów z kostki brukowej.