Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych od 1994 roku.

Wykonanie placu manewrowego

Firma BROSTER na zlecenie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. wykonała plac manewrowy.