Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Wykonanie placu manewrowego

Firma BROSTER na zlecenie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. wykonała plac manewrowy.