Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Modernizacja oczyszczalni ścieków dla KSC S.A. „Cukrownia Nakło” - etap II