Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

W bardzo krótkim okresie – od 13 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku na zlecenie GDDKiA zrealizowaliśmy przebudowę dwóch rurociągów przesyłowych Dn600 i Dn900 w rurach osłonowych Dn1200. Było to zadanie o tyle trudne, że rurociągi te, należące do Ciech S.A. mogły zostać zatrzymane na nie więcej niż 4 doby, co wymagało opracowania odpowiedniego systemu... Czytaj dalej »

W bardzo krótkim okresie - od 13 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku na zlecenie GDDKiA zrealizowaliśmy przebudowę dwóch rurociągów przesyłowych Dn600 i Dn900 w rurach osłonowych Dn1200. Było to zadanie o tyle trudne, że rurociągi te, należące do Ciech S.A. mogły zostać zatrzymane na nie więcej niż 4 doby, co wymagało opracowania odpowiedniego systemu pracy i logistyki.Dodatkowym utrudnieniem było przesyłane rurociągami medium negatywnie oddziałujące na środowisko naturalne, co wymusiło specjalistyczne odpompowanie i utylizację.

W zakres tego zadania wchodziło:

  • Przygotowanie terenu prac wraz z drogami objazdowymi
  • Przełożenie tymczasowe kanału melioracyjnego
  • Montaż ścian szczelnych
  • Odkrycie rurociągów
  • Odpompowanie i utylizacja medium
  • Demontaż rurociągów
  • Zagłębienie trasy pod nowe rurociągi ze względu na kolizję z konstrukcją obwodnicy
  • Montaż nowych rurociągów
  • Wykonanie nowych komór żelbetowych
  • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem do parametrów drogowych
  • Demontaż elementów tymczasowych i dróg objazdowych