Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

W styczniu 2018 roku firma Broster jako Generalny Wykonawca zakończyła realizację inwestycji polegającej na Rozbudowie wylęgarni z przebudową istniejącego budynku w m. Kołuda Wielka dla Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

Inwestycja polegała na wykonaniu prac branży budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji wody i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, zewn. instalacji wod-kan i deszczowej oraz instalacji elektrycznej.

W zakres zadania wchodziło także nowe wyposażenie technologiczne całej linii wylęgowej oraz elektroniczny system sterowania parametrami mikroklimatu w inkubatorach i monitorowania procesu wylęgu.