Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej nr 1

Na zlecenie firmy Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. dokonaliśmy rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej nr 1 wraz z rozbiórką części istniejącej hali.