Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Wykonanie budynku konfekcjonowania soli

Firma Broster wykonała budynek do konfekcjonowania soli dla należących do Soda Polska Ciech S.A. Janikowskich Zakładów Sodowych "Janikosoda".