Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych od 1994 roku.

Wykonanie budynku konfekcjonowania soli

Firma Broster wykonała budynek do konfekcjonowania soli dla należących do Soda Polska Ciech S.A. Janikowskich Zakładów Sodowych "Janikosoda".