Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Wykonanie suszarni

Firma Broster wykonała budynek suszarni dla należących do Soda Polska Ciech S.A. Janikowskich Zakładów Sodowych "Janikosoda".