Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych od 1994 roku.

Firma Broster wykonała budynek sprężarkowni dla Soda Polska Ciech S. A.

Wykonanie fundamentów, słupów, stropów żelbetowych oraz ścian przeciwpożarowych murowanych budynku sprężarkowni na terenie Soda Polska Ciech S.A.