Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Firma Broster wykonała budynek sprężarkowni dla Soda Polska Ciech S. A.

Wykonanie fundamentów, słupów, stropów żelbetowych oraz ścian przeciwpożarowych murowanych budynku sprężarkowni na terenie Soda Polska Ciech S.A.