Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych od 1994 roku.

Wykonanie żelbetowych ścian oporowych, fundamentów przenośników taśmowych wraz z konstrukcją stalową.

Wykonanie żelbetowych ścian oporowych, fundamentów przenośników taśmowych wraz z konstrukcją stalową, lekką obudową, instalacjami oraz nawierzchni betonowej placu wraz z podbudową na terenie Magazynu Kredy Nawozowej.