Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Budowa zakładu przy Janikowskich Zakładach Sodowych "Janikosoda".