Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych od 1994 roku.

Rozbudowa budynku tłoczni dla potrzeb unowocześnienia procesu technologicznego