Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Rozbudowa budynku tłoczni dla potrzeb unowocześnienia procesu technologicznego