Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych od 1994 roku.

Rozbudowa budynku magazynu olejów bielonych dla potrzeb unowocześnienia procesu technologicznego