Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Rozbudowa budynku magazynu olejów bielonych dla potrzeb unowocześnienia procesu technologicznego