Przedsiebiorstwo Usług Budowlanych BROSTER - rok założenia 1994

Zajmujemy się kompleksową realizacją Inwestycji począwszy od pozwolenia na budowę, przez realizację projektu, na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia kończąc.

W ramach Generalnego Wykonawstwa oferujemy:

  • Kompleksową realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów,
  • Analizę dokumentacji projektowej pod względem optymalnych rozwiązań alternatywnych przy zachowaniu najwyższej jakości,
  • Zarządzanie i koordynację procesu budowy przez doświadczony zespół kierowniczy,
  • Sprawny zespół Podwykonawców i dostawców,
  • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót, aktualizację harmonogramu,
  • Stałą kontrolę bezpieczeństwa pracy,
  • Elastyczny sposób prowadzenia inwestycji, umożliwiający wprowadzanie zmian przez Inwestora,
  • Uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień.
  • Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje wykonawstwo obiektów produkcyjnych, przemysłowych, inwentarskich o specjalistycznym przeznaczeniu.