logotyp

BHP

Stawiamy na bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby uniknąć wypadków przy pracy oraz ograniczyć zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników wykonujących prace na naszych budowach.
Filarem naszej firmy jest polityka bezpieczeństwa, którą realizujemy stawiając na:

  • Nadzór – prace wykonywane są pod nadzorem uprawnionych i wykwalifikowanych osób.
  • Propagowanie bezpieczeństwa – stawiamy na edukację, podnoszenie kwalifikacji, zwiększanie świadomości i wiedzy naszych zespołów pracowniczych.
  • Odpowiednie wyposażenie miejsc pracy – zapewniamy wyposażenie i zabezpieczenie miejsca pracy zgodnie z wymaganiami przepisów i norm dot. urządzeń, narzędzi oraz zabezpieczeń.
  • Jednakowe standardy bezpieczeństwa – te same normy i zasady obowiązują naszych pracowników i podwykonawców.
  • Planowanie bezpieczeństwa pracy – szacujemy ryzyko i przewidujemy zagrożenia indywidualnie dla każdej lokalizacji i warunków placu budowy.
Stawiamy na bezpieczeństwo

 

Od 2021 roku jesteśmy aktywni w „małym” Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które działa przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.

W ramach Porozumienia opracowujemy rozwiązania i standardy BHP. Obowiązują one naszych pracowników i podwykonawców. Porozumienie daje nam możliwość wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa.

Standardy i zasady Porozumienia, które nas obowiązują dostępne są na stronie internetowej:

www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594