logotyp

Home

Wszystkie realizacje Generalne wykonawstwo Podwykonawstwo
2023 Generalne wykonawstwo
LAFARGE Cement S.A. Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych na terenie Zakładu Górniczego Kujawy w Bielawach dla wyb...
Zobacz realizację
2023-2024 Generalne wykonawstwo
Przedsiębiorstwo Drobiarskie DROBEX Sp. z o.o. Rozbudowa zakładu produkcyjnego P. D. DROBEX Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 27 w Bydgoszczy. Inwes...
Zobacz realizację
2019–2020 Generalne wykonawstwo
PAROC POLSKA Sp. z o.o. Budowa parkingu oraz placu składowego z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj...
Zobacz realizację
2021-2022 Generalne wykonawstwo
INOFAMA S.A. Modernizacja i rozbudowa cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych na terenie zakładu INOFAMA S.A. w ...
Zobacz realizację
2019-2020 Generalne wykonawstwo
TRES FAMILIES Sp. z o.o. Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu i hodowli bojlerów kurzych w miejscowośc...
Zobacz realizację
2021-2022 Podwykonawstwo
Nordzucker Polska S.A. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków dla Nordzucker...
Zobacz realizację
2019 Generalne wykonawstwo
Przedsiębiorstwo Drobiarskie DROBEX Sp. z o.o. Przebudowa i rozbudowa podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną wraz z przebudową...
Zobacz realizację
2021 Podwykonawstwo
Pfeifer & Langen S.A. Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych dot. budowy oczyszczalni ścieków stopnia beztlenowego na...
Zobacz realizację
2023 Generalne wykonawstwo
LAFARGE Cement S.A. Wykonanie płyty fundamentowej wraz z sześcioma słupami dla posadowienia kruszarki młotkowej, fundame...
Zobacz realizację
2023 Podwykonawstwo
CIECH Soda Polska S.A. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji filtra taśmowego i...
Zobacz realizację
2018 Generalne wykonawstwo
POLBRUK S.A. Budowa zakładu produkcyjnego wibroprasowanych wyrobów betonowych w Bydgoszczy. Inwestycja obejmowała...
Zobacz realizację
2019 Generalne wykonawstwo
Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Przebudowa rurociągów technologicznych należących do CIECH Soda Polska o średnicy DN900 i DN600, będ...
Zobacz realizację
2019 Generalne wykonawstwo
TRZUSKAWICA S.A. Modernizacja budowlana budynku Bielawy 1 wraz z wymianą pokrycia dachowego. Realizacja obejmowała mo...
Zobacz realizację
2020 Generalne wykonawstwo
LAFARGE CEMENT S.A. Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przenośnika taśmowego PT-2. Inwestycja miała na celu wykonanie w...
Zobacz realizację
2021 Generalne wykonawstwo
TRZUSKAWICA S.A. Wykonanie poszycia kanału przyjęciowego stacji rozładunku. Zakres prac obejmował wykonanie wymiany p...
Zobacz realizację
2021 Generalne wykonawstwo
Cembrit Production S.A. Wykonanie hali produkcyjnej na terenie Zakładu Producyjnego CEMBRIT. W ostatnim kwartale 2021 r zrea...
Zobacz realizację
2021 Podwykonawstwo
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Wykonanie fundamentu żelbetowego pod aparat wyparny na terenie Cukrowni w Nakle. Z uwagi na złe waru...
Zobacz realizację
2022 Generalne wykonawstwo
Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Przebudowa istniejącego budynku gęśnika. Inwestycja miała na celu przebudowę istniejącego budynku gę...
Zobacz realizację
2023 Generalne wykonawstwo
Gospodarstwo Rolne Czesław i Danuta Frischke Modernizacja fermy drobiu w miejscowości Stocki Młyn. Realizacja obejmowała modernizację fermy drobi...
Zobacz realizację
2022 Generalne wykonawstwo
Gospodarstwo Rolne Andrzej Nowiński Wykonanie hal namiotowych w miejscowości Kuśnierz. Prace obejmowały wykonanie dwóch hal namiotowych ...
Zobacz realizację
2022 Generalne wykonawstwo
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. Budowa warsztatu remontowego na terenie PPZ Trzemeszno. Przedmiotem inwestycji była budowa budynku w...
Zobacz realizację

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594