logotyp

GDDKiA

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2019 Typ inwestycji Generalne wykonawstwo Inwestor Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Przebudowa rurociągów technologicznych należących do CIECH Soda Polska o średnicy DN900 i DN600, będących w kolizji z budową obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi nr 25 i 15.

W bardzo krótkim okresie czasu – od 13 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. – na zlecenie GDDKiA zrealizowaliśmy przebudowę dwóch rurociągów przesyłowych DN600 i DN900 w rurach osłonowych DN1200. Rurociągi należące do Ciech Soda Polska S.A. mogły zostać zatrzymane na nie więcej niż 4 doby, co wymagało opracowania odpowiedniego systemu pracy i logistyki.

W zakres tego zadania wchodziło:

  • Przygotowanie terenu prac wraz z drogami objazdowymi
  • Przełożenie tymczasowe kanału melioracyjnego
  • Montaż ścian szczelnych
  • Odkrycie istniejących rurociągów
  • Odpompowanie i utylizacja przesyłanego medium
  • Demontaż rurociągów
  • Zagłębienie trasy pod nowe rurociągi ze względu na kolizję z projektem obwodnicy Inowrocławia
  • Montaż nowych rurociągów
  • Wykonanie nowych komór żelbetowych
  • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem do parametrów drogowych

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594