logotyp

INOFAMA S.A.

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2021-2022 Typ inwestycji Generalne wykonawstwo Inwestor INOFAMA Spółka Akcyjna,
ul. Metalowców 7,
88-100 Inowrocław
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Modernizacja i rozbudowa cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych na terenie zakładu INOFAMA S.A. w Inowrocławiu.

Realizacja obejmowała wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją i rozbudową cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych na terenie zakładu INOFAMA S.A. w Inowrocławiu.
Zakres prac wykonanych w ramach inwestycji:

  • Rozbiórki istniejących konstrukcji stalowych i żelbetowych
  • Roboty ziemne i fundamentowe (w tym fundamenty technologiczne pod urządzenia cynkowni)
  • Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych pod hale i estakady podsuwnicowe wraz z podestami technologicznymi
  • Wykonanie instalacji elektrycznych
  • Wykonanie instalacji wodnej, p.poż., deszczowej, grzewczej, gazowej technologicznej oraz instalacji sprężonego powietrza.

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594