logotyp

LAFARGE Cement S.A.

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2023 Typ inwestycji Generalne wykonawstwo Inwestor LAFARGE Cement S.A.,
ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Wykonanie płyty fundamentowej wraz z sześcioma słupami dla posadowienia kruszarki młotkowej, fundamentu przesiewacza oraz zasieków żelbetowych na kruszywo.

Prace obejmowały wykonanie robót fundamentowych na terenie LAFARGE Cemenet S.A. Cementownia Kujawy w Bielawach

Zakres prac:

  • Wykonanie płyty fundamentowej dla posadowienia kruszarki młotkowej
  • Wykonanie fundamentu przesiewacza
  • Wykonanie zasieków żelbetowych na kruszywo

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594