logotyp

LAFARGE Cement S.A.

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2023 Typ inwestycji Generalne wykonawstwo Inwestor LAFARGE Cement S.A.,
ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych na terenie Zakładu Górniczego Kujawy w Bielawach dla wybudowania pompowni pomocniczej oraz rurociągu tłocznego do zaopatrzenia w wodę terenów leśnych

Inwestycja obejmowała wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych na terenie Zakładu Górniczego Kujawy w Bielawach (88-192 Piechcin) dla wybudowania pompowni pomocniczej oraz rurociągu tłocznego do zaopatrzenia w wodę terenów leśnych.

Zakres realizacji:

  • Wykonanie robót fundamentowych
  • Prefabrykacja i montaż technologii pompowni
  • Montaż rurociągu tłocznego DN300 o łącznej długości 175 m wraz z stalową konstrukcją wsporczą. Przewyższenie terenu dla montażu rurociągu wynosiło 51 m.

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594