logotyp

Nordzucker Polska S.A.

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2021-2022 Typ inwestycji Podwykonawstwo Inwestor Nordzucker Polska S.A.,
ul. Bydgoska 4,
87-140 Chełmża
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków dla Nordzucker Oddział w Chełmży.

Przedmiot inwestycji obejmował wykonanie części tlenowej zakładowej oczyszczalni ścieków na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży.
Zakres wykonanych prac:

  • Wykonanie budynku technicznego
  • Wykonanie konstrukcji fundamentowej i stalowej komór i zbiorników: komora osadu czynnego, osadnik wtórny, komora odgazowania, zbiornik osadu, pompownia kondensatu wraz z komorą zasuw i pomostem obsługowym
  • Wykonanie infrastruktury nadziemnej i podziemnej (instalacje sanitarne, technologiczne i elektryczne)
  • Montaż technologii: montaż dmuchaw, pomp recyrkulacji osadu, pomp osadu nadmiernego.

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594