logotyp

Sprawdź naszą ofertę

Generalne
wykonawstwo

Zajmujemy się kompleksową realizacją obiektów przemysłowych, produkcyjnych oraz inwentarskich. Realizowane przez nas inwestycje obejmują wykończenie obiektu „pod klucz”.

Sprawdź naszą ofertę

Konstrukcje
żelbetowe

Realizujemy kompleksowo zadania obejmujące wykonanie skomplikowanych konstrukcji żelbetowych oraz konstrukcji podziemnych o głębokim posadowieniu.

Sprawdź naszą ofertę

Instalacje
przemysłowe

Wykonujemy instalacje technologiczne i sanitarne dla nowych zadań inwestycyjnych oraz modernizujemy sieci istniejące.

Sprawdź naszą ofertę
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594