logotyp

Generalne
wykonawstwo

Generalne Wykonawstwo
i Obsługa Inwestorska

Nasze doświadczenie w zakresie generalnego wykonawstwa obejmuje budowę obiektów produkcyjnych, przemysłowych oraz inwentarskich o specjalistycznym przeznaczeniu.

W ramach Generalnego Wykonawstwa oferujemy:

  • Kompleksową realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.
  • Analizę dokumentacji projektowej pod względem optymalnych rozwiązań, przy zachowaniu najwyższej jakości.
  • Zarządzanie i koordynację procesu budowy przez doświadczony zespół kierowniczy.
  • Sprawny i rzetelny zespół podwykonawców i dostawców.
  • Monitorowanie oraz raportowanie postępu i jakości robót, aktualizację harmonogramów.
  • Stałą kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień.

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594