logotyp

Konstrukcje
żelbetowe

Konstrukcje żelbetowe
to nasza specjalność

Firma od początku swojej działalności specjalizuje się w wykonawstwie konstrukcji żelbetowych przy użyciu deskowania systemowego. Wykonujemy obiekty podziemne, konstrukcje technologiczne, zbiorniki, fundamenty głębokie oraz obiekty naziemne.

Współpracujemy z firmami specjalizującymi się w posadowieniu pośrednim oraz budownictwie inżynieryjnym.

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594