logotyp

PAROC POLSKA Sp. z o.o.

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2019–2020 Typ inwestycji Generalne wykonawstwo Inwestor PAROC POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Gnieźnieńska 4,
62-240 Trzemeszno
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Budowa parkingu oraz placu składowego z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj, na terenie Zakładu Produkcyjnego PAROC Polska w Trzemesznie.

Inwestycja obejmowała budowę placu składowego oraz parkingów na terenie Zakładu PAROC Polska Sp. z.o.o. w Trzemesznie.

  • W ramach pierwszego etapu inwestycji powstał oświetlony i ogrodzony plac składowy (o powierzchni ponad 3 ha) z asfaltową drogą dojazdową, kanalizacją deszczową z kolektorem zbiorczym DN800 oraz siecią wodociągową p. poż.
  • Drugi etap inwestycji obejmował wykonanie parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych z nawierzchnią z kostki betonowej (o łącznej powierzchni ponad 1,5 ha), drugiej części drogi asfaltowej obwodowej, zbiornika retencyjnego oraz sieci teletechnicznej.
  • Wykonanie zadania inwestycyjnego, z uwagi na jego lokalizację na terenie podmokłym, wymagało specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dla zapewnienia optymalnych rozwiązań technicznych, dostosowanych do istniejących warunków geologicznych, firma BROSTER uczestniczyła również w procesie projektowania.

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594