logotyp

Pfeifer & Langen S.A.

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2021 Typ inwestycji Podwykonawstwo Inwestor Pfeifer & Langen S.A.,
ul. Mickiewicza 35,
60-837 Poznań
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych dot. budowy oczyszczalni ścieków stopnia beztlenowego na terenie Cukrowni Glinojeck.

Przedmiot prac obejmował wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków stopnia beztlenowego na terenie Cukrowni Glinojeck.
Zakres wykonanych prac:

  • Wykonanie fundamentów hydrolizatora, reaktora beztlenowego, odgazowywacza, osadnika wtórnego, zbiornika ścieków przefermentowanych, zbiornika przygotowania osadu oraz pompowni odwadniającej
  • Wykonanie budynku rozdzielni elektrycznej
  • Wykonanie kanału żelbetowego dla rurociągów technologicznych
  • Wykonanie instalacji technologicznych obejmujących rurociągi podziemne, zgrzewane doczołowo (rurociągi ścieków przefermentowanych, ścieków wysokoobciążonych, odcieków z wirówki oraz ścieków słodkich osadu beztlenowego)

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594