logotyp

POLBRUK S.A.

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2018 Typ inwestycji Generalne wykonawstwo Inwestor POLBRUK Spółka Akcyjna,
Nowy Świat 16c,
80-299 Gdańsk
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Budowa zakładu produkcyjnego wibroprasowanych wyrobów betonowych w Bydgoszczy.

Inwestycja obejmowała budowę hali produkcyjnej wibroprasowanych wyrobów betonowych POLBRUK wraz z wykonaniem utwardzeń placu zewnętrznego i dróg dojazdowych, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, instalacjami sanitarnymi, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazu oraz wykonaniem zbiornika infiltracyjnego dla odprowadzenia wód deszczowych.

Parametry użytkowe:

  • Powierzchnia hali i budynku biurowego: 3.930,80 m2
    Halę zrealizowano jako obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji żelbetowo-stalowej z lekką obudową z płyt warstwowych. Obiekt biurowy to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej (murowanej z elementami żelbetowymi).
  • Powierzchnia wykonanych dróg wewnętrznych oraz placów utwardzonych: 15.306,30 m2

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594