logotyp

TRES FAMILIES Sp. z o.o.

Szczegóły inwestycji Lata realizacji 2019-2020 Typ inwestycji Generalne wykonawstwo Inwestor TRES FAMILIES Sp. z o.o.,
Makowiska 12,
86-050 Solec Kujawski
Dowiedz się więcej
o inwestycji

Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu i hodowli bojlerów kurzych w miejscowości Gostynin.

Budowa obejmowała:

  • Wykonanie dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu i hodowli bojlerów kurzych o łącznej powierzchni zabudowy 19.950,00 m2
  • Wykonanie budynku biurowo-technicznego
  • Wykonanie 12 silosów na paszę
  • Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego
  • Wykonanie infrastruktury obejmującej drogi wewnętrzne, inst. zewnętrzną kanalizacji technicznej sanitarnej, wodociągowej i p.poż. ze zbiornikiem p.poż., instalacją gazową ze zbiornikami podziemnymi na propan oraz energetycznej wraz ze stacją transformatorową 2×630 kW

Twoja inwestycja w najlepszych rękach!
Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
Broster

Wysoka jakość oraz kompleksowe działanie – to nasza dewiza.

BROSTER Sp. z o. o.

NIP: 557-000-93-48, REGON: 090480033
EU PL5570009348
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000978513
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr konta bankowego 31 1090 1069 0000 0000 0701 4594